Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dział sprzedaży

Strona głównaReklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

zwrot

1) Jeśli chcą Państwo dokonać reklamacji towaru zakupionego w Sklepie Frankopol, prosimy o poinformowanie naszego pracownika o chęci złożenia reklamacji na adres e-mail: biuro@frankopol.com.pl. W zgłoszeniu prosimy podać swoje dane kontaktowe.

DANE FIRMY:
P.P.H.U. FRANKOPOL, 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 28
NIP: 589-133-15-27, REGON: 192968103
tel.: 58 694 96 00, tel.: 58 694 96 99
Bank: PKO BP Oddział 1 w Kartuzach, numer rachunku: 90 1020 1866 0000 1802 0002 2111

2) Po otrzymaniu zawiadomienia o reklamacji skontaktuje się z Państwem nasz pracownik, który poprosi o przesłanie reklamowanego towaru bądź poinformuje o zleceniu odebrania towaru przez kuriera.

3) Do odsyłanego w ramach reklamacji towaru prosimy o dołączenie wypełnionego i podpisanego „Formularza Reklamacyjnego”
i dowodu zakupu towaru, który jest podstawą zgłoszenia reklamacji.

4) Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. W przypadku reklamacji równowartość opłaty pocztowej poniesionej przy odesłaniu do nas wadliwego towaru zwrócimy Państwu po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.

5) Wadliwy towar powinien być należycie zapakowany wraz z wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie.

6) Reklamacje z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową rozpatrywane są
w terminie do 14 dni.

7) O uznaniu bądź odmowie uznania reklamacji Klient zostanie poinformowany listownie lub wiadomością e-mail.

Pobierz formularz zgłoszenia reklamacji.